Меню Закрыть

Заявление об отказе от договора купли-продажи автомобиля, который числится в угоне — образец.

Очень часто к нам приходят обманутые потребители, которые стали потерпевшими от незаконных действия продавцов подержанных транспортных средств.

Проблемы при купле-продаже таких транспортных средств возникают в связи с тем, что автомобили ломаются через 100-200 километров после въезда от места, где были приобретены или имеют «перекрученные счетчики», или числятся в угоне.

Мы размещаем образец письма, который касается ситуации, в которой автомобиль был угнан и потерпевший требует расторгнуть сделки и вернуть ему потраченные средства. Все персональные данные изменены и, кроме того, данные образец является только образцом и не подходит к каждому конкретному случаю.

Warszawa, dnia 00 0000000 0000 r.

Aut- K „WSPK”

Ul. Marcin 1

00-000 Katowuce

Odstąpienie od umowy z dnia 000000

wezwanie do zapłaty

W dniu 00000000 zawarł Pan ze mną umowę sprzedaży samochodu Opel o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 za kwotę 38.500 zł. Obecnie Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa paserstwa nieumyślnego tj. o czyn z art 292 k.k. (sygn akt 00000000) albowiem pojazd marki Opel Astra figuruje w systemie SIS jako pojazd podlegający zatrzymaniu w postępowaniu karnym prowadzonym przez niemieckie organy ścigania. O toczącym się postępowaniu dowiedziałem się 000000 r., kiedy to polska policja dokonał zatrzymania pojazdu wraz z kluczykami i dokumentami podczas rutynowej kontroli.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Komendę Główną Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji ww. pojazd został utracony w wyniku kradzieży, dokonanej w dniu 0000000 r. w Berlinie na szkodę Jana Palki. Oznacza to, że nie nabył Pan własności ww. pojazdu od osoby uprawnionej, w konsekwencji również moja osoba nie stała się własciciele tego pojazdu.

Wobec faktu, iż zakupiony pojazd jest obarczony wadą prawną , mając na uwadze treść art. 576 Kodeksu cywilnego, który przewiduje roczny termin do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady prawnej rzeczy biegnący od dnia dowiedzenia się o wadzie, oświadczam, iż odstępuję od zawartej z Panem w dniu 00000 r. umowy sprzedaży samochodu Opel Astra o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 z powodu wady prawnej nabytej rzeczy.

Wobec powyższego, wzywam Pana do zwrotu ceny za pojazd, to jest kwoty 38.500 zł, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 00000 r., na znany Panu mój rachunek bankowy.

Ponadto wzywam Pan do zwrotu poniesionych nakładów na rzecz w postaci: zakupu opon w kwocie 1000 zł także w wyżej podanym terminie.

Поделитесь этой статьей:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует «cookies» для предоставления услуг. Дальнейшее использование сайта означает, что вы соглашаетесь на их использование.OkЧитать далее