Меню Закрыть

Образец претензии о погашении долга.

Poznań, dnia 20 stycznia 2018 r.

                                                                                                               Dłużnik Sp. z o.o.

                                                                                                               os. Mozarta 1

                                                                                                              00-000 Poznań

Wezwanie do zapłaty

Działając w imieniu AAAA sp. z o. o. wzywam Państwa do zapłaty na rzecz AAAA sp. z o.o. kwoty 1000 zł wynikającej z nieuregulowanej faktury VAT nr: 0000/0/17/.

Zapłaty wskazanej kwoty proszę dokonać na rachunek bankowy nr ………………………………….w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………….. 2018 r.

Jednocześnie informuję, że dalsze uchylanie się od spełnienia ciążącego na Państwa zobowiązania spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty.

Zaznaczam także, iż w razie braku zapłaty wskazanej sumy, AAAA sp. z o.o. rozważy możliwość wpisania Państwa do Krajowego Rejestru Dłużników, co również będzie wiązało się dla Państwa  z dalszymi negatywnymi konsekwencjami.

…………………………………….

podpis

Поделитесь этой статьей:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует «cookies» для предоставления услуг. Дальнейшее использование сайта означает, что вы соглашаетесь на их использование.OkЧитать далее