Меню Закрыть

Блог

Образец ходатайства об отмене запрета на въезд в Польшу.

За нарушения легальности пребывания в Польше, например, за нелегальную работу или нелегальное пребывание, грозит наказания в виде депортации и запрета въезда, как минимум на 6 месяцев.

Законодательство Польши предусматривает возможность подачи ходатайства об аннулировании запрета на въезд.

Привожу пример такого ходатайства, который мы используем в нашей фирме. Персональные данные, обстоятельства дела были изменены с целью соблюдения права на конфиденциальность.

Poznań, dnia 00.00.0000 r.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem

22-681 Hrebenne

Irma Koba

córka ……………

urodzona 00.00.0000 r. Opuszka, Ukraina

paszport seria nr MT000000, wydany przez władze Ukrainy w dniu 00.00.0000 r ważny do dnia 00.00.0000 r.

PROŚBA O COFNIĘCIE DECYZJI O ZAKAZIE WJAZDU DO POLSKI

W dniu 00 stycznia 0000 r dostałam decyzję nr 000000 o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z orzeczeniem o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 6 miesięcy.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o cofnięcie decyzji nr 000000 z dnia 00.00.0000 r. w szczególności w zakresie zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 6 miesięcy.

Uzasadnienie

W dniu 00.00.0000 r. wyjeżdżałam z Polski na Ukrainę i zostałam zatrzymana przez Straż Graniczną z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem ze względu na naruszenie zasad pobytu na terytorium RP. Łącznie czas pobytu na terytorium RP trwał 191 dni, natomiast wiza którą posiadałam uprawniała mnie do 170 – dniowego pobytu na tym terytorium w terminie od dnia 00.00.0000 r. do dnia 00.00.0000 r. Tym samym termin pobytu został przekroczony o 21 dni, co narusza art. 299 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W ramach postępowania administracyjnego na podstawie art. 318 ustawy o cudzoziemcach została wydana decyzja nr 0000000 z dnia 00.00.0000 r. zobowiązująca mnie do powrotu ciągu 00 dni od doręczenia decyzji oraz m.in. zakazująca ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polski na okres 6 miesięcy. Nadto otrzymałam mandat karny na kwotę 000 zł.

Zgodnie z art. 320 ustawy o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:

 1. wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub

 2. jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych.

W pierwszej kolejności chciałabym wskazać, że wykonałam zobowiązanie do powrotu jeszcze w tym samym dniu tj. 00.00.0000 r., co potwierdza stempel umieszczany w moim paszporcie serii numer MT000000. Natomiast mandat karny w wysokości 000 zł zapłaciłam bezpośrednio po jego wystawieniu.

Mój wyjazd do Polski był umotywowany chęcią rozwoju oraz zapewnienia sobie lepszej przyszłości. Jestem osobą młodą i ambitną, dlatego gdy uzyskałam informację, że do zajęcia wymarzonego stanowiska potrzebne będzie wyższe wykształcenie, podjęłam decyzje o rozpoczęciu studiów. Powszechnie wiadomo, że edukacja w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego uzyskany tam tytuł jest bardzo poważany przez pracodawców. Aktualnie jestem studentką pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, w trybie stacjonarnym na kierunku zarządzanie w AAAA.

W Polsce mieszka i uczy się także mój narzeczony AAAAA, z którym planowaliśmy wziąć ślub latem w Polsce. W formie podróży poślubnej myśleliśmy o krótkich wypadach w różne miejsca Polski, aby lepiej poznać jej kulturę i tradycję oraz podziwiać piękne krajobrazy. Chciałabym również wskazać, że jestem osobą, która przestrzega przepisów prawa. Incydent związany z przekroczeniem terminu był jednym uchybieniem z mojej strony w moim dotychczasowym życiu i wynikał z natłoku obowiązków.

Zakaz wjazdu na teren Rzeczypospolitej przez okres 6 miesięcy tj. do 00.00.0000 r. nie pozwoli na realizacje moich planów oraz spowolni moje dążenia do lepszej przyszłości. Przede wszystkim zakaz powrotu uniemożliwi mi kontynuowanie studiów, a co za tym idzie zdobycie wiedzy i wykształcenia. Dodatkowo nie będę mogła wziąć ślubu z moim narzeczonym tak jak sobie wspólnie zaplanowaliśmy. Przez te sześć miesięcy pozbawiona będę także możliwości poznawania polskiej kultury. Okres zakazu wjazdu na teren Rzeczypospolitej będzie dla mnie czasem straconym.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o cofnięcie Decyzji nr 0000000 z dnia 00.00.0000 r. w części zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polski na okres 6 miesięcy.

Irma Koba

Поделитесь этой статьей:

6 комментариев к “Образец ходатайства об отмене запрета на въезд в Польшу.

 1. Галина Сергеевна

  Я работала на заводе по переработке 2 месяца. Работодатель дал мне подписать трудовой договор, но в одном экземпляре, у меня на руках копии не было. Неделю назад я получила депортацию, якобы работала нелегально. есть ли смысл писать апелляцию либо ходатайствовать об отмене в таком случае?

  • Ирина Мизина

   Добрый день. 1. Апелляцию имеет смысл писать только тогда когда действия органа не были законны или были нарушены процедуры. 2. Ходатайство можно подать после истечения половины срока на который был дан запрет въезда. И лучше всего иметь обоснования для возврата на территорию Польши в более сокращенные сроки (например, право на семью).

 2. Janek

  Добрий день. Прошу уточнити чи відразу можна подавати на анулювання заборони чи потрібно чекати якийсь час? Заздалегідь дякую.

  • Ирина Мизина

   Добрий день. Клопотання про анулювання заборони в’їзду можна подати після упливу половини терміну на який він був наданий, наприклад, якщо надано заборону на 6 місяців, то клопотання можна подати через 3 місяці.

 3. Андрей

  Добрый день подскажите пожалуйста образец ходатайства, которое нужно отправлять на прошение сокращение срока.

  • Ирина Мизина

   Добрый день. Это и есть ходатайство о сокращении срока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует «cookies» для предоставления услуг. Дальнейшее использование сайта означает, что вы соглашаетесь на их использование.OkЧитать далее